Skip to main content

ТЕКСТОВЕ 13 – 15

TEXTS 13-15

Текст

Текст

идам адя мая̄ лабдхам
имам пра̄псйе маноратхам
идам астӣдам апи ме
бхавиш̣яти пунар дханам
ідам адйа майа̄ лабдгам
імам̇ прапсйе маноратгам
ідам астı̄дам апі ме
бгавішйаті пунар дганам
асау мая̄ хатах̣ шатрур
ханиш̣йе ча̄пара̄н апи
ӣшваро 'хам ахам бхогӣ
сиддхо 'хам балава̄н сукхӣ
асау майа̄ хатах̣ ш́атрур
ханішйе ча̄пара̄н апі
ı̄ш́варо ’хам ахам̇ бгоґı̄
сіддго ’хам̇ балава̄н сукгı̄
а̄д̣хьо 'бхиджанава̄н асми
ко 'ньо 'сти садр̣шо мая̄
якш̣йе да̄ся̄ми модиш̣я
итй агя̄на-вимохита̄х̣
а̄д̣гйо ’бгіджанава̄н асмі
ко ’нйо ’сті садр̣ш́о майа̄
йакшйе да̄сйа̄мі модішйа
ітй аджн̃а̄на-вімохіта̄х̣

Дума по дума

Послівний переклад

идам – това; адя – днес; мая̄ – от мен; лабдхам – спечелено; имам – това; пра̄псйе – ще спечеля; манах̣-ратхам – според желанията си; идам – това; асти – има; идам – това; апи – също; ме – мое; бхавиш̣яти – ще нарасне в бъдеще; пунах̣ – отново; дханам – богатство; асау – това; мая̄ – от мен; хатах̣ – беше убит; шатрух̣ – враг; ханиш̣йе – ще убия; ча – също; апара̄н – другите; апи – несъмнено; ӣшварах̣ – господарят; ахам – аз съм; ахам – аз съм; бхогӣ – наслаждаващият се; сиддхах̣ – съвършен; ахам – аз съм; бала-ва̄н – силен; сукхӣ – щастлив; а̄д̣хях̣ – богат; абхиджана-ва̄н – обкръжен от аристократични роднини; асми – аз съм; ках̣ – който; анях̣ – друг; асти – има; садр̣шах̣ – като; мая̄ – мен; якш̣йе – ще жертвам; да̄ся̄ми – ще давам милостиня; модиш̣йе – ще се наслаждавам; ити – така; агя̄на – от невежество; вимохита̄х̣ – заблуден.

ідам—це; адйа—сьогодні; майа̄—мною; лабдгам—вигране; імам— це; пра̄псйе—я виграю; манах̣-ратгам—згідно з моїми бажаннями; ідам—це; асті—є; ідам—це; апі—також; ме—моє; бгавішйаті— це збільшиться в майбутньому; пунах̣—знову; дганам—багатство; асау—той; майа̄—мною; хатах̣—був убитий; ш́атрух̣—ворог; ханішйе—я уб’ю; ча—також; апара̄н—інших; апі—неодмінно; ı̄ш́варах̣—пан; ахам—я є; ахам—я є; бгоґı̄—той, хто насолоджується; сіддгах̣—досконалий; ахам—я є; бала-ва̄н—могутній; сукгı̄—щасливий; а̄д̣гйах̣—багатий; абгіджана-ва̄н—оточений шляхетними родичами; асмі—я є; ках̣—хто; анйах̣—інший; асті—є; садр̣ш́ах̣— подібний; майа̄—мені; йакшйе—я пожертвую; да̄сйа̄мі—я дам милостиню; модішйе—я буду веселитися; іті—таким чином; аджн̃а̄на—невіглаством; вімохіта̄х̣—обмануті.

Превод

Переклад

Демоничната личност мисли: „Притежавам огромно богатство и смятам да го увелича. Имам толкова много и в бъдеще ще става все повече. Той беше мой враг, но аз го убих и другите ми врагове също ще бъдат избити. Аз съм господар на всичко. Аз съм наслаждаващият се. Аз съм съвършен, могъщ и щастлив. Аз съм най-големият богаташ и роднините ми са аристократи. Няма друг като мен. Ще извърша някакви жертвоприношения, ще раздам малко милостиня и ще ликувам“. С подобно мислене такива хора са заблудени от невежество.

Демон думає: «Сьогодні в мене є так багато грошей, а буде, згідно з моїми підрахунками, ще більше. Тепер мені належить стільки–то, і з часом моє багатство зростатиме все більше й більше. Він — мій ворог, і я знищив його, а всіх інших моїх ворогів також буде знищено. Я пан над усіма і над усім, я — насолоджуюсь. Я досконалий, могутній і щасливий. Я найбагатша людина, мене оточують шляхетні родичі. Нема нікого, хто б перевершив мою силу і був би щасливіший од мене. Я офірую щось, роздам милостиню й відтак буду веселитися». Таким способом невігластво вводить людей в оману.