Skip to main content

Bg. 16.13-15

Verš

idam adya mayā labdham
imaṁ prāpsye manoratham
idam astīdam api me
bhaviṣyati punar dhanam
asau mayā hataḥ śatrur
haniṣye cāparān api
īśvaro ’ham ahaṁ bhogī
siddho ’haṁ balavān sukhī
āḍhyo ’bhijanavān asmi
ko ’nyo ’sti sadṛśo mayā
yakṣye dāsyāmi modiṣya
ity ajñāna-vimohitāḥ

Synonyma

idam — takto; adya — dnes; mayā — mojou zásluhou; labdham — som získal; imam — toto; prāpsye — ešte získam; manaḥ-ratham — podľa mojich túžob; idam — takto; asti — ono; idam — takto; api — tiež; me — moje; bhaviṣyati — v budúcnosti sa zväčší; punaḥ — znovu; dhanam — bohatstvo; asau — ono; mayā — mnou; hataḥ — bol zabitý; śatruḥ — nepriateľ; haniṣye — zabijem; ca — tiež; aparān — ostatní, api — iste; īśvaraḥ — pán; aham — som; aham — som; bhogī — požívateľ; siddhaḥ — dokonalý; aham — som; bala-vān — mocný; sukhī — šťastný; āḍhyaḥ — bohatý; abhijana-vān — obklopený aristokratickým príbuzenstvom; asmi — som; kaḥ — kto; anyaḥ — iný; asti — je; sadṛśaḥ — ako; mayā — ja; yakṣye — prinesiem obeť; dāsyāmi — dám milodary; modiṣye — budem sa radovať; iti — takto; ajñāna — nevedomosť; vimohitāḥ — oklamaný.

Překlad

Démonský človek uvažuje takto: 'Dnes som získal toto bohatstvo a keď pôjde všetko podľa plánu, získam ešte viac. Dnes som bohatý a zajtra budem ešte bohatší. On bol mojím nepriateľom a ja som ho zabil; zabijem teda aj ostatných svojich nepriateľov. Som pánom všetkých a som požívateľom. Som dokonalý, mocný a šťastný. Som najbohatší a obklopený aristokratickým príbuzenstvom. Nik nie je taký mocný a šťastný ako ja. Budem vykonávať obete, budem dávať milodary a budem sa radovať.' Takto je démonský človek poblúznený nevedomosťou.