Skip to main content

Bg. 16.16

Verš

aneka-citta-vibhrāntā
moha-jāla-samāvṛtāḥ
prasaktāḥ kāma-bhogeṣu
patanti narake ’śucau

Synonyma

aneka — nespočetnými; citta — starosťami; vibhrāntāḥ — zmätení; moha — ilúziou ; jāla — do siete; samāvṛtāḥ — obklopení; prasaktāḥ — pripútaní; kāma-bhogeṣu — zmyslovým pôžitkom; patanti — padajú; narake — do pekla; aśucau — nečistí.

Překlad

Zmätení mnohými starosťami a zapletení do siete ilúzií, sú takí ľudia priveľmi pútaní k zmyslovému pôžitku a klesajú do pekla.

Význam

Túžba démonského človeka po peniazoch nepozná konca. Myslí len na množstvo svojho bohatstva a robí plány ako získať viac a viac. Nezdráha sa použiť tie najhriešnejšie prostriedky, len aby uskutočnil svoje ciele a obchoduje hoci aj načierno, len aby ukojil svoje zmyslové žiadosti. Je zaľúbený do majetku, ktorý vlastní, ako je napr. pozemok, rodina, dom, bankové konto, a neustále premýšľa, ako by ho zväčšil. Aj keď sa mu podarilo tieto veci nahonobiť, nevie, že to bolo možné len vďaka jeho minulým dobrým skutkom. Je presvedčený, že bohatstvo, ktoré získal, je výsledkom jeho vlastného úsilia. Démonský človek verí v moc svojej vlastnej práce, a nie v zákon karmy. Zákon karmy hovorí, že dobré skutky z predchádzajúceho života rozhodnú o tom, či sa človek narodí v dobrej rodine, či bude bohatý, či sa mu dostane riadneho vzdelania, alebo bude krásny a podobne. Človek s démonskými vlastnosťami si myslí, že všetky tieto veci sa dejú náhodou, alebo sú závislé od jeho schopností. Nevedia, že za rozdielmi v kráse a učenosti rôznych ľudí jestvuje určitý zákon. Každý, kto začne súťažiť s démonskou osobou, sa stane jej nepriateľom. Existuje veľa démonských ľudí a všetci sa k sebe chovajú nepriateľsky. Táto nevraživosť sa vzmáha zo dňa na deň — medzi ľuďmi, rodinami, spoločnosťami, ba aj medzi národmi. Preto sú na celom svete veľké nezhody, vojny a nepriateľstvo.

Každý démonský človek si myslí, že môže žiť na úkor druhého. Démon sa obyčajne považuje za „Najvyššieho Boha“ a démonskí kazatelia hovoria svojím stúpencom: „Prečo všade hľadáte Boha? Každý z vás je Boh! Môžete si robiť, čo sa vám zachce. Neverte v Boha! Preč s Bohom! Boh je mŕtvy!“ Takto kážu démoni.

Aj keď démonský človek vidí, že ostatní sú rovnako bohatí ako on a že majú rovnaký alebo dokonca vyšší vplyv než on, aj naďalej si myslí, že je najbohatší a najvplyvnejší. Čo sa týka povýšenia na vyššie hviezdne sústavy, neverí na vykonávanie obetí. Démoni si myslia, že môžu vytvoriť vlastné obetné metódy a zostrojiť taký stroj, s pomocou ktorého sa budú môcť dostať na vyššie planéty. Najlepším príkladom takého démona bol Rāvaṇa, ktorý navrhol ľuďom, aby postavili schody, po ktorých sa budú môcť všetci dostať do neba, a to aj bez vykonávania obetí predpísaných vo Vedach. Aj v súčasnosti sa démoni snažia dostať na vyššie planetárne sústavy pomocou rôznych mechanických prístrojov. Výsledkom je, že aj napriek ich poznaniu klesajú do pekla. V tomto verši sú veľmi dôležité sanskṛtské slová moha-jāla. Jāla znamená sieť. Tak ako ryby, ktoré uviazli v sieti, nemajú ani démoni šancu vyviaznuť so zdravou kožou.