Skip to main content

Bg. 16.11-12

Verš

cintām aparimeyāṁ ca
pralayāntām upāśritāḥ
kāmopabhoga-paramā
etāvad iti niścitāḥ
āśā-pāśa-śatair baddhāḥ
kāma-krodha-parāyaṇāḥ
īhante kāma-bhogārtham
anyāyenārtha-sañcayān

Synonyma

cintām — starosti a obavy; aparimeyām — nesmierne; ca — a; pralaya-antām — až do konca života; upāśritāḥ — uchyľujú sa; kāma-upabhoga — zmyslový pôžitok; paramāḥ — najvyšší životný cieľ; etāvat — tak; iti — takto; niścitāḥ — presvedčení; āśā-pāśa — zapletení do siete túžob; śataiḥ — stovkami; baddhāḥ — spútaní; kāma — žiadostivosťou; krodha — hnevom; parāyaṇāḥ — vždy rovnakej kvality; īhante — túžia; kāma — žiadostivosť; bhoga — zmyslový pôžitok; artham — za týmto účelom; anyāyena — nezákonne; artha — majetok; sañcayān — zhromažďovať.

Překlad

Sú presvedčení, že uspokojovanie zmyslov je prvoradou potrebou ľudskej civilizácie. Až do poslednej chvíle prežívajú nesmiernu úzkosť. Spútaní sieťou storakých a tisícorakých túžob a posadnutí žiadostivosťou a hnevom si nezákonne obstarávajú peniaze pre zmyslový pôžitok.

Význam

Démoni sú presvedčení, že najvyšším cieľom života je zmyslový pôžitok, a tento názor zastávajú až do smrti. Neveria v posmrtný život, ani v to, že človek dostane nové telo podľa svojej karmy, t.j. podľa skutkov, ktoré vykonal v tomto živote. Ich plány sú nekonečné, neustále plánujú, ale nič nedokončia. Z vlastnej skúsenosti poznáme osoby s podobnou démonskou mentalitou, ktoré dokonca ešte aj v okamihu smrti prosili lekára, aby im predĺžil život o štyri roky, lebo ešte nedokončili svoje plány. Títo hlupáci nevedia, že nijaký lekár nemôže predĺžiť život ani o sekundu. Keď sa náš čas naplní, naše priania nič nezmôžu. Zákony prírody nedovolia, aby sme žili čo len o sekundu dlhšie, ako nám bolo súdené.

Démonský človek, neveriaci ani v Boha, ani v Naddušu v sebe, sa dopúšťa všemožných hriešnych skutkov pre zmyslové uspokojenie. Nevie, že v jeho srdci žije svedok (Nadduša), pozorujúci činnosti individuálnej duše. V Upaniṣadach sa táto skutočnosť prirovnáva k dvom vtákom sediacim na jednom strome. Jeden sa teší alebo trpí kvôli ovociu stromu, zatiaľ čo druhý vták ho pozoruje. Človek s démonskou povahou však o Vedach nič nevie a v nič neverí. Preto si myslí, že pre zmyslový pôžitok môže urobiť čokoľvek, nehľadiac na následky svojho jednania.