Skip to main content

ТЕКСТОВЕ 13 – 15

TEXTS 13-15

Текст

Tekst

идам адя мая̄ лабдхам
имам пра̄псйе маноратхам
идам астӣдам апи ме
бхавиш̣яти пунар дханам
idam adya mayā labdham
imaṁ prāpsye manoratham
idam astīdam api me
bhaviṣyati punar dhanam
асау мая̄ хатах̣ шатрур
ханиш̣йе ча̄пара̄н апи
ӣшваро 'хам ахам бхогӣ
сиддхо 'хам балава̄н сукхӣ
asau mayā hataḥ śatrur
haniṣye cāparān api
īśvaro ’ham ahaṁ bhogī
siddho ’haṁ balavān sukhī
а̄д̣хьо 'бхиджанава̄н асми
ко 'ньо 'сти садр̣шо мая̄
якш̣йе да̄ся̄ми модиш̣я
итй агя̄на-вимохита̄х̣
āḍhyo ’bhijanavān asmi
ko ’nyo ’sti sadṛśo mayā
yakṣye dāsyāmi modiṣya
ity ajñāna-vimohitāḥ

Дума по дума

Synonyms

идам – това; адя – днес; мая̄ – от мен; лабдхам – спечелено; имам – това; пра̄псйе – ще спечеля; манах̣-ратхам – според желанията си; идам – това; асти – има; идам – това; апи – също; ме – мое; бхавиш̣яти – ще нарасне в бъдеще; пунах̣ – отново; дханам – богатство; асау – това; мая̄ – от мен; хатах̣ – беше убит; шатрух̣ – враг; ханиш̣йе – ще убия; ча – също; апара̄н – другите; апи – несъмнено; ӣшварах̣ – господарят; ахам – аз съм; ахам – аз съм; бхогӣ – наслаждаващият се; сиддхах̣ – съвършен; ахам – аз съм; бала-ва̄н – силен; сукхӣ – щастлив; а̄д̣хях̣ – богат; абхиджана-ва̄н – обкръжен от аристократични роднини; асми – аз съм; ках̣ – който; анях̣ – друг; асти – има; садр̣шах̣ – като; мая̄ – мен; якш̣йе – ще жертвам; да̄ся̄ми – ще давам милостиня; модиш̣йе – ще се наслаждавам; ити – така; агя̄на – от невежество; вимохита̄х̣ – заблуден.

idam — see; adya — täna; mayā — minu poolt; labdham — saavutatud; imam — seda; prāpsye — mina saavutan; manaḥ-ratham — vastavalt minu soovidele; idam — see; asti — on; idam — see; api — samuti; me — minu oma; bhaviṣyati — see suureneb tulevikus; punaḥ — taas; dhanam — rikkused; asau — see; mayā — minu poolt; hataḥ — on tapetud; śatruḥ — vaenlane; haniṣye — ma tapan; ca — samuti; aparān — teisi; api — kindlasti; īśvaraḥ — jumal; aham — mina olen; aham — mina olen; bhogī — nautija; siddhaḥ — täiuslik; aham — mina olen; bala-vān — võimas; sukhī — õnnelik; āḍhyaḥ — rikas; abhijana-vān — ümbritsetud aristokraatlikest sugulastest; asmi — mina olen; kaḥ — kes; anyaḥ — teine; asti — on; sadṛśaḥ — nagu; mayā — mina; yakṣye — ma ohverdan; dāsyāmi — ma teen annetusi; modiṣye — ma tunnen rõõmu; iti — sel moel; ajñāna — teadmatuse poolt; vimohitāḥ — eksitatud.

Превод

Translation

Демоничната личност мисли: „Притежавам огромно богатство и смятам да го увелича. Имам толкова много и в бъдеще ще става все повече. Той беше мой враг, но аз го убих и другите ми врагове също ще бъдат избити. Аз съм господар на всичко. Аз съм наслаждаващият се. Аз съм съвършен, могъщ и щастлив. Аз съм най-големият богаташ и роднините ми са аристократи. Няма друг като мен. Ще извърша някакви жертвоприношения, ще раздам малко милостиня и ще ликувам“. С подобно мислене такива хора са заблудени от невежество.

Deemonlik inimene mõtleb: „Täna on mul nii palju rikkusi ning vastavalt oma plaanidele saan ma neid üha juurde. Täna kuulub mulle nii palju ning mu varandus muutub tulevikus üha suuremaks ja suuremaks. Tema oli minu vaenlane ning nüüd olen ma ta tapnud. Peatselt tapan ma ka kõik minu ülejäänud vaenlased. Mina olen kõige valitseja, mina olen nautija. Ma olen täiuslik, võimas ja õnnelik. Ma olen kõige rikkam inimene, ning mind ümbritsevad aristokraatlikud sugulased. Pole kedagi teist, kes oleks sama võimas ja õnnelik kui mina. Ma hakkan sooritama ohverdusi, ma hakkan tegema annetusi, ning sedasi tunnen ma rõõmu." Säärasel moel on teadmatus sellised inimesed eksiteele viinud.