Skip to main content

Бґ. 16.13-15

Текст

ідам адйа майа̄ лабдгам
імам̇ прапсйе маноратгам
ідам астı̄дам апі ме
бгавішйаті пунар дганам
асау майа̄ хатах̣ ш́атрур
ханішйе ча̄пара̄н апі
ı̄ш́варо ’хам ахам̇ бгоґı̄
сіддго ’хам̇ балава̄н сукгı̄
а̄д̣гйо ’бгіджанава̄н асмі
ко ’нйо ’сті садр̣ш́о майа̄
йакшйе да̄сйа̄мі модішйа
ітй аджн̃а̄на-вімохіта̄х̣

Послівний переклад

ідам—це; адйа—сьогодні; майа̄—мною; лабдгам—вигране; імам— це; пра̄псйе—я виграю; манах̣-ратгам—згідно з моїми бажаннями; ідам—це; асті—є; ідам—це; апі—також; ме—моє; бгавішйаті— це збільшиться в майбутньому; пунах̣—знову; дганам—багатство; асау—той; майа̄—мною; хатах̣—був убитий; ш́атрух̣—ворог; ханішйе—я уб’ю; ча—також; апара̄н—інших; апі—неодмінно; ı̄ш́варах̣—пан; ахам—я є; ахам—я є; бгоґı̄—той, хто насолоджується; сіддгах̣—досконалий; ахам—я є; бала-ва̄н—могутній; сукгı̄—щасливий; а̄д̣гйах̣—багатий; абгіджана-ва̄н—оточений шляхетними родичами; асмі—я є; ках̣—хто; анйах̣—інший; асті—є; садр̣ш́ах̣— подібний; майа̄—мені; йакшйе—я пожертвую; да̄сйа̄мі—я дам милостиню; модішйе—я буду веселитися; іті—таким чином; аджн̃а̄на—невіглаством; вімохіта̄х̣—обмануті.

Переклад

Демон думає: «Сьогодні в мене є так багато грошей, а буде, згідно з моїми підрахунками, ще більше. Тепер мені належить стільки–то, і з часом моє багатство зростатиме все більше й більше. Він — мій ворог, і я знищив його, а всіх інших моїх ворогів також буде знищено. Я пан над усіма і над усім, я — насолоджуюсь. Я досконалий, могутній і щасливий. Я найбагатша людина, мене оточують шляхетні родичі. Нема нікого, хто б перевершив мою силу і був би щасливіший од мене. Я офірую щось, роздам милостиню й відтак буду веселитися». Таким способом невігластво вводить людей в оману.