Skip to main content

Bg. 16.13-15

Tekstas

idam adya mayā labdham
imaṁ prāpsye manoratham
idam astīdam api me
bhaviṣyati punar dhanam
asau mayā hataḥ śatrur
haniṣye cāparān api
īśvaro ’ham ahaṁ bhogī
siddho ’haṁ balavān sukhī
āḍhyo ’bhijanavān asmi
ko ’nyo ’sti sadṛśo mayā
yakṣye dāsyāmi modiṣya
ity ajñāna-vimohitāḥ

Synonyms

idam — šis; adya — šiandien; mayā — mano; labdham — gautas; imam — šitą; prāpsye — aš gausiu; manaḥ-ratham — pagal savo norus; idam — šis; asti — yra; idam — šis; api — taip pat; me — mano; bhaviṣyati — padidės ateityje; punaḥ — dar; dhanam — turtas; asau — tas; mayā — mano; hataḥ — nužudytas; śatruḥ — priešas; haniṣye — aš nužudysiu; ca — taip pat; aparān — kitus; api — tikrai; īśvaraḥ — viešpats; aham — aš esu; aham — aš esu; bhogī — besimėgaujantis subjektas; siddhaḥ — tobulas; aham — aš esu; bala-vān — galingas; sukhī — laimingas; āḍhyaḥ — turtingas; abhijana-vān — supamas kilmingų giminaičių; asmi — aš esu; kaḥ — kas; anyaḥ — kitas; asti — yra; sadṛśaḥ — panašus; mayā — į mane; yakṣye — aš aukosiu; dāsyāmi — teiksiu labdarą, modiṣye – patirsiu džiaugsmą; iti — šitaip; ajñāna — neišmanymo; vimohitāḥ — suklaidintas.

Translation

Demoniškas žmogus galvoja: „Jau dabar esu labai turtingas, bet įgyvendinęs savo sumanymus pralobsiu dar labiau. Kiek mano sukaupta! Tačiau ateity savo turtus dar labiau padidinsiu. Jis buvo mano priešas ir aš jį nužudžiau. Susidorosiu ir su kitais savo priešais. Aš esu visa ko viešpats, aš – besimėgaujantis subjektas. Aš esu tobulas, galingas ir laimingas. Aš – turtingiausias žmogus, supamas kilmingų giminaičių. Nėra už mane galingesnio ir laimingesnio. Aš atnašausiu aukas, teiksiu labdarą ir taip patirsiu džiaugsmą.“ Šitaip neišmanymas suklaidina tokius žmones.