Skip to main content

Bg. 16.13-15

Tekst

idam adya mayā labdham
imaṁ prāpsye manoratham
idam astīdam api me
bhaviṣyati punar dhanam
asau mayā hataḥ śatrur
haniṣye cāparān api
īśvaro ’ham ahaṁ bhogī
siddho ’haṁ balavān sukhī
āḍhyo ’bhijanavān asmi
ko ’nyo ’sti sadṛśo mayā
yakṣye dāsyāmi modiṣya
ity ajñāna-vimohitāḥ

Synonyms

idam — denne; adya — i dag; mayā — af mig; labdham — opnået; imam — denne; prāpsye — vil jeg opnå; manaḥ-ratham — i overensstemmelse med mine ønsker; idam — denne; asti — er der; idam — denne; api — også; me — min; bhaviṣyati — den vil forøges i fremtiden; punaḥ — yderligere; dhanam — rigdom; asau — denne; mayā — af mig; hataḥ — er blevet dræbt; śatruḥ — fjende; haniṣye — jeg vil dræbe; ca — også; aparān — andre; api — afgjort; īśvaraḥ — herren; aham — jeg er; aham — jeg er; bhogī — nyderen; siddhaḥ — fuldkommen; aham — jeg er; bala-vān — mægtig; sukhī — lykkelig; āḍhyaḥ — rig; abhijana-vān — omgivet af aristokratiske slægtninge; asmi — jeg er; kaḥ — hvem; anyaḥ — andre; asti — er der; sadṛśaḥ — ligesom; mayā — mig; yakṣye — jeg vil ofre; dāsyāmi — jeg vil give velgørenhed; modiṣye — jeg vil nyde; iti — således; ajñāna — af uvidenhed; vimohitāḥ — forblændede.

Translation

Således tænker den dæmoniske person: “Så megen rigdom ejer jeg i dag, og ifølge mine planer vil jeg få endnu mere. Så meget er mit nu, og i fremtiden vil det forøges mere og mere. Han var min fjende, og jeg har slået ham ihjel, og mine andre fjender vil også blive dræbt. Jeg er herskeren over alting. Jeg er nyderen. Jeg er perfekt, mægtig og lykkelig. Jeg er den rigeste mand og er omgivet af aristokratiske slægtninge. Ingen er så magtfuld og lykkelig som jeg. Jeg vil udføre offerhandlinger, jeg vil yde velgørenhed, og således vil jeg nyde livet.” På denne måde forblændes sådanne mennesker af uvidenhed.