Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 16.13-15

Текст

идам адя мая̄ лабдхам
имам пра̄псйе маноратхам
идам астӣдам апи ме
бхавиш̣яти пунар дханам
асау мая̄ хатах̣ шатрур
ханиш̣йе ча̄пара̄н апи
ӣшваро 'хам ахам бхогӣ
сиддхо 'хам балава̄н сукхӣ
а̄д̣хьо 'бхиджанава̄н асми
ко 'ньо 'сти садр̣шо мая̄
якш̣йе да̄ся̄ми модиш̣я
итй агя̄на-вимохита̄х̣

Дума по дума

идам – това; адя – днес; мая̄ – от мен; лабдхам – спечелено; имам – това; пра̄псйе – ще спечеля; манах̣-ратхам – според желанията си; идам – това; асти – има; идам – това; апи – също; ме – мое; бхавиш̣яти – ще нарасне в бъдеще; пунах̣ – отново; дханам – богатство; асау – това; мая̄ – от мен; хатах̣ – беше убит; шатрух̣ – враг; ханиш̣йе – ще убия; ча – също; апара̄н – другите; апи – несъмнено; ӣшварах̣ – господарят; ахам – аз съм; ахам – аз съм; бхогӣ – наслаждаващият се; сиддхах̣ – съвършен; ахам – аз съм; бала-ва̄н – силен; сукхӣ – щастлив; а̄д̣хях̣ – богат; абхиджана-ва̄н – обкръжен от аристократични роднини; асми – аз съм; ках̣ – който; анях̣ – друг; асти – има; садр̣шах̣ – като; мая̄ – мен; якш̣йе – ще жертвам; да̄ся̄ми – ще давам милостиня; модиш̣йе – ще се наслаждавам; ити – така; агя̄на – от невежество; вимохита̄х̣ – заблуден.

Превод

Демоничната личност мисли: „Притежавам огромно богатство и смятам да го увелича. Имам толкова много и в бъдеще ще става все повече. Той беше мой враг, но аз го убих и другите ми врагове също ще бъдат избити. Аз съм господар на всичко. Аз съм наслаждаващият се. Аз съм съвършен, могъщ и щастлив. Аз съм най-големият богаташ и роднините ми са аристократи. Няма друг като мен. Ще извърша някакви жертвоприношения, ще раздам малко милостиня и ще ликувам“. С подобно мислене такива хора са заблудени от невежество.