Skip to main content

TEXT 28

TEXT 28

Текст

Texte

йун̃джанн евам̇ сада̄тма̄нам̇
йоґı̄ віґата-калпашах̣
сукгена брахма-сам̇спарш́ам
атйантам̇ сукгам аш́нуте
yuñjann evaṁ sadātmānaṁ
yogī vigata-kalmaṣaḥ
sukhena brahma-saṁsparśam
atyantaṁ sukham aśnute

Послівний переклад

Synonyms

йун̃джан—практикуючи йоґу; евам—таким чином; сада̄—завжди; а̄тма̄нам—«я»; йоґı̄—той, хто перебуває в зв’язкові з Верховною Душею; віґата—звільнений від; калмашах̣—будь-яка матеріальна скверна; сукгена—в трансцендентному щасті; брахма-сам̇спарш́ам—перебуваючи в міцному зв’язкові з Всевишнім; атйантам— найвище; сукгам—щастя; аш́нуте—досягає.

yuñjan: pratiquant le yoga; evam: ainsi; sadā: toujours; ātmānam: le soi; yogī: celui qui est en contact avec l’Âme Suprême; vigata: libéré de; kalmaṣaḥ: toute contamination matérielle; sukhena: dans un bonheur spirituel; brahma-saṁsparśam: étant en contact constant avec l’Être Suprême; atyantam: le plus haut; sukham: bonheur; aśnute: atteint.

Переклад

Translation

Таким чином йоґ, який володіє собою й наполегливо здійснює йоґу, звільнюється від усякої матеріальної скверни й досягає найвищого ступеня досконалого щастя в трансцендентному любовному служінні Господеві.

Ainsi, constamment absorbé dans la pratique du yoga, le yogī se libère de toute contamination matérielle et parvient au stade ultime du bonheur en prenant part au service d’amour transcendantal du Seigneur.

Коментар

Purport

Самоусвідомлення означає розуміння свого одвічного природного становища в стосунках з Всевишнім. Індивідуальна душа є невід’ємною часткою Всевишнього, і її призначення — з любов’ю служити Господеві. Такий трансцендентний зв’язок із Всевишнім називають брахма-сам̇спарш́ею.

Réaliser le soi, c’est connaître sa position originelle et éternelle en rapport avec Dieu. L’âme individuelle faisant partie intégrante du Seigneur, son rôle est de Le servir avec amour et dévotion. Ce rapport transcendantal avec le Suprême s’appelle brahma-saṁsparśa.