Skip to main content

Bg. 6.28

Tekstas

yuñjann evaṁ sadātmānaṁ
yogī vigata-kalmaṣaḥ
sukhena brahma-saṁsparśam
atyantaṁ sukham aśnute

Synonyms

yuñjan — praktikuodamas yogą; evam — tuo būdu; sadā — visada; ātmānam — save; yogī — tas, kuris turi ryšį su Aukščiausiuoju „Aš“; vigata — išsivadavęs; kalmaṣaḥ — nuo visų materijos nešvarybių; sukhena — transcendentinėje laimėje; brahma-saṁsparśam — turintis pastovų ryšį su Aukščiausiuoju; atyantam — aukščiausią; sukham — laimę; aśnute — pasiekia.

Translation

Save suvaldęs yogas, nuolat praktikuodamas yogą, nusiplauna materijos nešvarybes ir su transcendentine meile tarnaudamas Viešpačiui pasiekia aukščiausią visiškos laimės būseną.

Purport

KOMENTARAS: Pažinti save – reiškia suvokti savo prigimtinę padėtį Aukščiausiojo atžvilgiu. Individuali siela – neatskiriama Aukščiausiojo dalelė, todėl ji pašaukta transcendentaliai tarnauti Viešpačiui. Toks transcendentinis ryšys su Aukščiausiuoju vadinamas brahma-saṁsparśa.