Skip to main content

Bg. 6.28

Verš

yuñjann evaṁ sadātmānaṁ
yogī vigata-kalmaṣaḥ
sukhena brahma-saṁsparśam
atyantaṁ sukham aśnute

Synonyma

yuñjan — venujúci sa yoge; evam — takto; sadā — neustále; ātmānam — vlastné „ja“; yogī — yogīn (ten, kto je spojený s Najvyššou Dušou); vigata — oslobodený od; kalmaṣaḥ — všetkých hmotných nečistôt; sukhena — v transcendentálnom šťastí; brahma-saṁsparśam — v nepretržitom spojení s Najvyšším; atyantam — najvyššie; sukham — šťastie; aśnute — dosiahne.

Překlad

Sebaovládnutý yogīn, ktorý sa takto neustále venuje yoge, sa oslobodí od všetkých hmotných nečistôt a dosiahne najvyššiu dokonalú blaženosť v trancendentálnej láskyplnej službe Pánovi.

Význam

Sebarealizácia znamená poznať svoje skutočné a večné postavenie vo vzťahu k Najvyššiemu. Individuálna duša je časťou najvyššieho celku a jej postavenie spočíva v preukazovaní transcendentálnej služby Najvyššiemu Pánovi. Toto transcendentálne spojenie s Najvyšším sa nazýva brahma-saṁsparśa.