Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 6.28

Текст

юн̃джанн евам сада̄тма̄нам
йогӣ вигата-калмаш̣ах̣
сукхена брахма-самспаршам
атянтам сукхам ашнуте

Дума по дума

юн̃джан – практикуващ йога; евам – по такъв начин; сада̄ – винаги; а̄тма̄нам – душата; йогӣ – човек, който е в досег с Върховната Душа; вигата – освободен от; калмаш̣ах̣ – материалното замърсяване; сукхена – в трансцендентално щастие; брахма-самспаршам – в постоянен контакт с Върховния; атянтам – висше; сукхам – щастие; ашнуте – постига.

Превод

По този начин себевладеещият се йогӣ, с постоянна йога практика, се освобождава от цялото материално замърсяване и достига висшето ниво на съвършено щастие в трансценденталното любовно служене на Бога.

Коментар

ПОЯСНЕНИЕ: Себепознание означава човек да разбере органично присъщата си позиция по отношение на Върховния. Индивидуалната душа е неделима частица от Върховния и нейната позиция е да му служи. Тази трансцендентална връзка с Бога се нарича брахма-самспарша.