Skip to main content

Bg. 6.28

Tekst

yuñjann evaṁ sadātmānaṁ
yogī vigata-kalmaṣaḥ
sukhena brahma-saṁsparśam
atyantaṁ sukham aśnute

Synonyms

yuñjan — idet han er engageret i yoga-udøvelse; evam — således; sadā — altid; ātmānam — selvet; yogī — en, der er i kontakt med det Højeste Selv; vigata — fri for; kalmaṣaḥ — al materiel besmittelse; sukhena — i transcendental lykke; brahma-saṁsparśam — at være i konstant kontakt med den Højeste; atyantam — den højeste; sukham — lykke; aśnute — opnår.

Translation

På den måde bliver den selvbeherskede yogī, der uophørligt er engageret i yoga-udøvelse, fri for enhver materiel besmittelse og opnår det højeste stade af fuldkommen lykke i Herrens transcendentale kærlighedstjeneste.

Purport

FORKLARING: Selverkendelse vil sige at kende sin naturlige position i forhold til den Højeste. Den individuelle sjæl er en uadskillelig del af den Højeste, og hans natur er at være engageret i transcendental tjeneste til Herren. Denne transcendentale kontakt med den Højeste kaldes brahma-saṁsparśa.