Skip to main content

TEXT 28

TEXT 28

Текст

Texto

йун̃джанн евам̇ сада̄тма̄нам̇
йоґı̄ віґата-калпашах̣
сукгена брахма-сам̇спарш́ам
атйантам̇ сукгам аш́нуте
yuñjann evaṁ sadātmānaṁ
yogī vigata-kalmaṣaḥ
sukhena brahma-saṁsparśam
atyantaṁ sukham aśnute

Послівний переклад

Palabra por palabra

йун̃джан—практикуючи йоґу; евам—таким чином; сада̄—завжди; а̄тма̄нам—«я»; йоґı̄—той, хто перебуває в зв’язкові з Верховною Душею; віґата—звільнений від; калмашах̣—будь-яка матеріальна скверна; сукгена—в трансцендентному щасті; брахма-сам̇спарш́ам—перебуваючи в міцному зв’язкові з Всевишнім; атйантам— найвище; сукгам—щастя; аш́нуте—досягає.

yuñjan — dedicándose a la práctica del yoga; evam — así pues; sadā — siempre; ātmānam — el yo; yogī — aquel que está en contacto con el Ser Supremo; vigata — libre de; kalmaṣaḥ — toda contaminación material; sukhena — en la felicidad trascendental; brahma-saṁsparśam — estando en constante contacto con el Supremo; atyantam — la máxima; sukham — felicidad; aśnute — alcanza.

Переклад

Traducción

Таким чином йоґ, який володіє собою й наполегливо здійснює йоґу, звільнюється від усякої матеріальної скверни й досягає найвищого ступеня досконалого щастя в трансцендентному любовному служінні Господеві.

De ese modo, el yogī autocontrolado, dedicado constantemente a la práctica del yoga, se libra de toda contaminación material y alcanza la máxima etapa de la felicidad perfecta, en el servicio amoroso y trascendental que le presta al Señor.

Коментар

Significado

Самоусвідомлення означає розуміння свого одвічного природного становища в стосунках з Всевишнім. Індивідуальна душа є невід’ємною часткою Всевишнього, і її призначення — з любов’ю служити Господеві. Такий трансцендентний зв’язок із Всевишнім називають брахма-сам̇спарш́ею.

Autorrealización significa que uno conozca su posición constitucional en relación con el Supremo. El alma individual es parte integral del Supremo, y su posición es la de prestarle un servicio trascendental al Señor. Ese contacto trascendental que se tiene con el Supremo se denomina brahma-saṁsparśa.