Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.23.1

Verš

śrī-śuka uvāca
atha tasmāt paratas trayodaśa-lakṣa-yojanāntarato yat tad viṣṇoḥ paramaṁ padam abhivadanti yatra ha mahā-bhāgavato dhruva auttānapādir agninendreṇa prajāpatinā kaśyapena dharmeṇa ca samakāla-yugbhiḥ sabahu-mānaṁ dakṣiṇataḥ kriyamāṇa idānīm api kalpa-jīvinām ājīvya upāste tasyehānubhāva upavarṇitaḥ.

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; atha — nato; tasmāt — sféra sedmi hvězd; parataḥ — nad ní; trayodaśa-lakṣa-yojana-antarataḥ — dalších 1 300 000 yojanů; yat — které; tat — to; viṣṇoḥ paramam padam — svrchované sídlo Pána Viṣṇua neboli lotosové nohy Pána Viṣṇua; abhivadanti — oslavují mantry Ṛg Vedy; yatra — v němž; ha — vskutku; mahā-bhāgavataḥ — velký oddaný; dhruvaḥ — Mahārāja Dhruva; auttānapādiḥ — syn Mahārāje Uttānapādy; agninā — bohem ohně; indreṇa — nebeským králem, Indrou; prajāpatinā — Prajāpatim; kaśyapena — Kaśyapou; dharmeṇa — Dharmarājem; ca — také; samakāla-yugbhiḥ — kteří jsou současně zaměstnáni; sa-bahu-mānam — vždy uctivě; dakṣiṇataḥ — na pravé straně; kriyamāṇaḥ — obcházený; idānīm — nyní; api — dokonce; kalpa-jīvinām — živých bytostí, které existují na konci stvoření; ājīvyaḥ — zdroj života; upāste — zůstává; tasya — jeho; iha — zde; anubhāvaḥ — velikost ve vykonávání oddané služby; upavarṇitaḥ — již popsaný (ve čtvrtém zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu).

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Můj drahý králi, 1 300 000 yojanů (16 640 000 kilometrů) nad planetami sedmi mudrců je místo, které učenci označují za sídlo Pána Viṣṇua. Velký oddaný Mahārāja Dhruva, syn Mahārāje Uttānapādy, tam dodnes sídlí jako zdroj života všech živých bytostí, které žijí až do konce stvoření. Agni, Indra, Prajāpati, Kaśyapa a Dharma se tam scházejí, aby mu projevili úctu a složili hluboké poklony. Obcházejí ho, otočeni k němu pravým bokem. Slavné činnosti Mahārāje Dhruvy jsem již popsal (ve čtvrtém zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu).