Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.21.3

Verš

yan-madhya-gato bhagavāṁs tapatāṁ patis tapana ātapena tri-lokīṁ pratapaty avabhāsayaty ātma-bhāsā sa eṣa udagayana-dakṣiṇāyana-vaiṣuvata-saṁjñābhir māndya-śaighrya-samānābhir gatibhir ārohaṇāvarohaṇa-samāna-sthāneṣu yathā-savanam abhipadyamāno makarādiṣu rāśiṣv aho-rātrāṇi dīrgha-hrasva-samānāni vidhatte.

Synonyma

yat — jehož (meziprostoru); madhya-gataḥ — umístěn uprostřed; bhagavān — nejmocnější; tapatām patiḥ — vládce těch, kdo zahřívají celý vesmír; tapanaḥ — Slunce; ātapena — teplem; tri-lokīm — tři světy; pratapati — zahřívá; avabhāsayati — osvětluje; ātma-bhāsā — svými zářícími paprsky; saḥ — ta; eṣaḥ — sluneční koule; udagayana — přecházení na severní stranu rovníku; dakṣiṇa-ayana — přecházení na jižní stranu rovníku; vaiṣuvata — nebo přecházení přes rovník; saṁjñābhiḥ — různými jmény; māndya — charakterizované pomalostí; śaighrya — rychlostí; samānābhiḥ — a rovnoměrností; gatibhiḥ — pohybem; ārohaṇa — stoupání; avarohaṇa — klesání; samāna — nebo setrvávání uprostřed; sthāneṣu — v postaveních; yathā-savanam — podle pokynu Nejvyšší Osobnosti Božství; abhipadyamānaḥ — pohybuje se; makara-ādiṣu — počínaje znamením Makara (Kozoroha); rāśiṣu — v různých znameních; ahaḥ-rātrāṇi — dny a noci; dīrgha — dlouhé; hrasva — krátké; samānāni — stejné; vidhatte — činí.

Překlad

Uprostřed této oblasti meziplanetárního prostoru (antarikṣa) je nejvznešenější Slunce, král všech planet, jež vyzařují teplo, jako například Měsíc. Svým zářením zahřívá vesmír a udržuje jeho řád. Dodává také světlo, aby všem živým bytostem pomohlo vidět. Je řečeno, že když podle pokynu Nejvyšší Osobnosti Božství putuje na sever, na jih nebo přes rovník, pohybuje se pomalu, rychle nebo průměrnou rychlostí. Podle svých pohybů, kdy stoupá, klesá nebo překračuje rovník — a podle toho přichází do styku s různými znameními zvěrokruhu počínaje Makarou (Kozorohem) — jsou dny a noci krátké, dlouhé nebo se sobě navzájem rovnají.

Význam

Pán Brahmā se ve své Brahma-saṁhitě (5.52) modlí:

yac cakṣur eṣa savitā sakala-grahāṇāṁ
rājā samasta-sura-mūrtir aśeṣa-tejāḥ
yasyājñayā bhramati saṁbhṛta-kāla-cakro
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

“Uctívám Govindu, prvotního Pána, Nejvyšší Osobnost Božství, pod Jehož vládou i Slunce, které je považované za Pánovo oko, obíhá po pevně dané oběžné dráze věčného času. Slunce je králem všech planetárních soustav a jeho tepelná a světelná energie je neomezená.” Ačkoliv je Slunce popisováno jako bhagavān, nejmocnější, a ačkoliv je skutečně tou nejmocnější planetou ve vesmíru, musí vykonávat pokyny Govindy, Kṛṣṇy. Bůh Slunce se nemůže od své stanovené oběžné dráhy vychýlit ani o centimetr. Svrchovaný pokyn Nejvyšší Osobnosti Božství je tedy následován v každé oblasti života. Celá hmotná příroda vykonává Pánovy pokyny. My se však pošetile díváme na činnosti hmotné přírody, aniž bychom chápali svrchovaný pokyn a Nejvyšší Osobu stojící za nimi. Bhagavad-gītā potvrzuje: mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ: hmotná příroda vykonává pokyny Pána, a tak je vše udržováno ve správném chodu.