Skip to main content

Bg. 18.43

Verš

śauryaṁ tejo dhṛtir dākṣyaṁ
yuddhe cāpy apalāyanam
dānam īśvara-bhāvaś ca
kṣātraṁ karma svabhāva-jam

Synonyma

śauryam — hrdinství; tejaḥ — síla; dhṛtiḥ — odhodlanost; dākṣyam — důmyslnost; yuddhe — v boji; ca — a; api — také; apalāyanam — nedávání se na útěk; dānam — štědrost; īśvara — vůdcovství; bhāvaḥ — povaha; ca — a; kṣātram — kṣatriyi; karma — povinnost; svabhāva-jam — pocházející z jeho povahy.

Překlad

Hrdinství, síla, odhodlanost, důmyslnost, odvaha v boji, štědrost a vůdcovství jsou přirozené rysy jednání náležícího kṣatriyům.