Skip to main content

Bg. 18.43

Tekst

śauryaṁ tejo dhṛtir dākṣyaṁ
yuddhe cāpy apalāyanam
dānam īśvara-bhāvaś ca
kṣātraṁ karma svabhāva-jam

Synoniemen

śauryam — heldhaftigheid; tejaḥ — kracht; dhṛtiḥ — vastberadenheid; dākṣyam — bekwaamheid; yuddhe — in de strijd; ca — en; api — ook; apalāyanam — niet vluchtend; dānam — vrijgevigheid; īśvara — van leiderschap; bhāvaḥ — de aard; ca — en; kṣātram — van een kṣatriya; karma — plicht; svabhāva-jam — voortkomend uit zijn eigen aard.

Vertaling

Heldhaftigheid, kracht, vastberadenheid, bekwaamheid, strijdvaardigheid, vrijgevigheid en leiderschap zijn de natuurlijke eigenschappen van activiteiten voor kṣatriya’s.