Skip to main content

Bg. 18.43

Tekst

śauryaṁ tejo dhṛtir dākṣyaṁ
yuddhe cāpy apalāyanam
dānam īśvara-bhāvaś ca
kṣātraṁ karma svabhāva-jam

Synonyms

śauryam — heltemod; tejaḥ — styrke; dhṛtiḥ — beslutsomhed; dākṣyam — snarrådighed; yuddhe — i kamp; ca — og; api — også; apalāyanam — ikke at flygte; dānam — gavmildhed; īśvara — af lederskab; bhāvaḥ — naturen; ca — og; kṣātram — en kṣatriyas; karma — pligt; svabhāva-jam — født af hans egen natur.

Translation

Heltemod, styrke, beslutsomhed, snarrådighed, mod i kamp, gavmildhed og lederskab er de naturlige egenskaber, der kendetegner kṣatriyaernes arbejde.