Skip to main content

Word for Word Index

karma-bandham
reaktionens trældom — Bg. 2.39
karma- bandhanaḥ
trældom gennem arbejde — Bg. 3.9
bhīma-karmā
en, som udfører herkuliske bedrifter — Bg. 1.15
guṇa-karma
af handlinger under materiel indflydelse — Bg. 3.28
karma-indriyaiḥ
med de aktive sanseorganer — Bg. 3.7
karma-indriyāṇi
de fem handlende sanseorganer — Bg. 3.6
karma-jam
på grund af frugtstræbende handlinger — Bg. 2.51
janma-karma- phala-pradām
resulterer i en god fødsel og andre frugtstræbende reaktioner — Bg. 2.42-43
karma-jā
fra frugtstræbende arbejde. — Bg. 4.12
karma-jān
fødte af arbejde — Bg. 4.32
sva-karma
i sin egen pligt — Bg. 18.45
mat-karma-kṛt
engageret i at gøre Mit arbejde — Bg. 11.55
mat-karma
Mit arbejde — Bg. 12.10
sarva-karma
af alle handlinger — Bg. 12.11
karma-phala-tyāgaḥ
forsagelse af resultaterne af frugtstræbende handlinger — Bg. 12.12
karma-saṅgena
gennem kontakt med frugtstræbende handlinger — Bg. 14.7
karma-saṅgiṣu
i samvær med dem, der er engageret i frugtstræbende aktiviteter — Bg. 14.15
karma-phale
i frugtstræbende handling — Bg. 4.14
kṛtsna-karma-kṛt
selv om han er beskæftiget med alle ting. — Bg. 4.18
karma-phala-āsaṅgam
tilknytning til frugtstræbende resultater — Bg. 4.20
karma-yogaḥ
handling i hengivenhed — Bg. 5.2, Bg. 5.2
karma-sannyāsāt
sammenlignet med forsagelse af frugtstræbende handling — Bg. 5.2
karma-phalam
alle aktiviteters resultater — Bg. 5.12
hos arbejdets resultater — Bg. 6.1
karma-phala
i arbejdets resultater — Bg. 2.47
til handlingernes resultater — Bg. 5.14
arbejdets frugter — Bg. 18.27
karma
handling — Bg. 2.49, Bg. 4.16, Bg. 4.16, Bg. 4.33, Bg. 18.3, Bg. 18.3, Bg. 18.5, Bg. 18.15, Bg. 18.19, Bg. 18.23, Bg. 18.24, Bg. 18.25
arbejde — Bg. 3.5, Bg. 3.8, Bg. 3.9, Bg. 3.15, Bg. 3.19, Bg. 3.19, Bg. 4.15, Bg. 4.21, Bg. 6.1, Bg. 6.3, Bg. 16.24, Bg. 17.26-27, Bg. 18.8, Bg. 18.9, Bg. 18.10, Bg. 18.47, Bg. 18.48
pligt — Bg. 3.8, Bg. 18.42, Bg. 18.43, Bg. 18.44, Bg. 18.44
foreskrevne pligter — Bg. 3.14, Bg. 3.24
handlen — Bg. 4.9
og arbejde — Bg. 4.13
den foreskrevne pligt — Bg. 4.15
frugtstræbende handling — Bg. 4.18
arbejdet — Bg. 4.23
i aktiviteter — Bg. 4.24
handlinger — Bg. 5.11, Bg. 18.2
aktiviteter — Bg. 7.29
frugtstræbende handlinger — Bg. 8.1, Bg. 8.3

Filter by hierarchy