Skip to main content

Bg. 18.43

Dévanágarí

शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् ।
दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् ॥ १८.४३ ॥

Verš

śauryaṁ tejo dhṛtir dākṣyaṁ
yuddhe cāpy apalāyanam
dānam īśvara-bhāvaś ca
kṣātraṁ karma svabhāva-jam

Synonyma

śauryam — statočnosť; tejaḥ — sila; dhṛtiḥ — odhodlanosť; dākṣyam — duchaprítomnosť; yuddhe — v boji; ca — a; api — aj; apalāyanam — nezlomnosť; dānam — veľkorysosť; īśvara — schopnosť viesť druhých; bhāvaḥ — prirodzenosť; ca — a; kṣātramkṣatriyov; karma — povinnosť; svabhāva-jam — zrodené z ich vlastnej povahy.

Překlad

Statočnosť, sila, odhodlanosť, duchaprítomnosť, nezlomnosť v boji, veľkorysosť a schopnosť viesť druhých sú prirodzené vlastnosti kṣatriyov.