Skip to main content

Bg. 18.42

Verš

śamo damas tapaḥ śaucaṁ
kṣāntir ārjavam eva ca
jñānaṁ vijñānam āstikyaṁ
brahma-karma svabhāva-jam

Synonyma

śamaḥ — mierumilovnosť; damaḥ — sebaovládanie; tapaḥ — odriekanie; śaucam — čistota; kṣāntiḥ — znášanlivosť; ārjavam — poctivosť; eva — celkom iste; ca — a; jñānam — poznanie; vijñānam — múdrosť; āstikyam — zbožnosť; brahmabrāhmaṇov; karma — povinnosť; svabhāva-jam — zrodené z ich vlastnej povahy.

Překlad

Mierumilovnosť, sebaovládanie, odriekanie, čistota, znášanlivosť, poctivosť, poznanie, múdrosť a zbožnosť sú prirodzené vlastnosti, ktorými sa vyznačujú brāhmaṇi.