Skip to main content

Text 158

Text 158

Texto

Verš

sukha-rūpa kṛṣṇa kare sukha āsvādana
bhakta-gaṇe sukha dite ‘hlādinī’ — kāraṇa
sukha-rūpa kṛṣṇa kare sukha āsvādana
bhakta-gaṇe sukha dite ‘hlādinī’ — kāraṇa

Synonyms

Synonyma

sukha-rūpa — la personificación del placer; kṛṣṇa — el Señor Kṛṣṇa; kare — hace; sukha — felicidad; āsvādana — saborear; bhakta-gaṇe — a los devotos; sukha — felicidad; dite — para dar; hlādinī — la potencia de placer; kāraṇa — la causa.

sukha-rūpa — ztělesnění blaženosti; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; kare — činí; sukha — štěstí; āsvādana — vychutnávání; bhakta-gaṇe — oddaným; sukha — štěstí; dite — dát; hlādinī — energie blaženosti; kāraṇa — příčina.

Translation

Překlad

«El Señor Kṛṣṇa saborea la felicidad trascendental en todas sus formas, aunque Él mismo es la personificación de la felicidad. El placer que saborean Sus devotos puros también es manifestación de Su potencia de placer.

Pán Kṛṣṇa vychutnává všechny druhy transcendentální blaženosti, přestože je sám zosobněným štěstím. Štěstí, které prožívají Jeho čistí oddaní, je také projevem Jeho energie blaženosti.“