Skip to main content

Word for Word Index

brahman aho
O Lord Brahmā — ŚB 8.6.18
brahman
O brāhmaṇa Vyāsa — ŚB 1.5.32
O brāhmaṇa (Vyāsadeva) — ŚB 1.5.39
O brāhmaṇasŚB 1.6.1, ŚB 1.9.8, ŚB 1.12.36, ŚB 1.13.3-4, ŚB 1.18.29, ŚB 7.5.14
O Vyāsadeva — ŚB 1.6.27
O brāhmaṇaŚB 1.8.8, ŚB 1.14.22, ŚB 1.19.32, ŚB 1.19.39, ŚB 2.1.22, ŚB 2.5.14, ŚB 3.7.2, ŚB 3.7.33, ŚB 3.9.30, ŚB 3.14.3, ŚB 3.14.34, ŚB 3.21.28, ŚB 3.27.17, ŚB 4.2.3, ŚB 4.22.42, ŚB 4.29.56, ŚB 4.30.1, ŚB 5.1.4, ŚB 5.2.10, ŚB 6.4.46, ŚB 6.7.33, ŚB 6.18.21, ŚB 6.19.1, ŚB 7.4.46, ŚB 8.16.11, ŚB 8.16.12, ŚB 8.16.22, ŚB 8.18.29, ŚB 8.23.14, ŚB 9.4.9, ŚB 9.4.64, ŚB 9.4.71, ŚB 9.6.39-40, ŚB 10.8.3, ŚB 10.16.3, ŚB 10.52.20, ŚB 10.52.34, ŚB 10.56.2, ŚB 10.69.20-22, ŚB 10.69.40, ŚB 10.80.2, ŚB 10.80.9, ŚB 10.80.28, ŚB 10.80.31, ŚB 10.80.33, ŚB 10.80.35-36, ŚB 10.81.3, ŚB 10.86.51, ŚB 10.89.8-9, ŚB 10.89.26-27, ŚB 10.89.32, ŚB 10.89.33, ŚB 11.2.7, ŚB 11.7.26, ŚB 11.7.30, ŚB 12.6.38, ŚB 12.6.51, ŚB 12.6.66, ŚB 12.7.9-10, ŚB 12.7.25, ŚB 12.8.30, ŚB 12.9.10, ŚB 12.10.37, CC Ādi 3.83, CC Madhya 8.77, CC Antya 7.34
O Śaunaka — ŚB 1.18.39
O learned brāhmaṇaŚB 2.4.5, ŚB 2.4.8, ŚB 2.8.7, ŚB 2.8.26, ŚB 3.10.10, ŚB 6.14.1, ŚB 8.5.11-12, ŚB 9.18.37, ŚB 10.8.46
O Nārada — ŚB 2.5.20
O brāhmaṇa Nārada — ŚB 2.6.18
O learned brāhmaṇa (Śukadeva Gosvāmī) — ŚB 2.8.1, ŚB 8.1.2, ŚB 10.12.41
O Brahmā — ŚB 2.9.21, ŚB 3.9.31, ŚB 11.6.31, Śrī brahma-saṁhitā 5.57
O holy sage — ŚB 3.20.9, ŚB 3.21.5
O holy brāhmaṇaŚB 3.21.3
my dear brāhmaṇaŚB 3.23.52, ŚB 4.8.65, ŚB 4.8.66, ŚB 4.13.5, ŚB 4.17.5, ŚB 6.18.46
O dear brāhmaṇaŚB 4.1.30, ŚB 6.7.28
O Dakṣa — ŚB 4.7.54
O great brāhmaṇaŚB 4.8.37, ŚB 4.13.24, ŚB 4.22.44, ŚB 4.24.16, ŚB 4.31.5, ŚB 6.14.24, ŚB 8.1.3, ŚB 12.6.6
O Supreme Brahman — ŚB 4.24.68
O best of the brāhmaṇasŚB 5.12.2, ŚB 7.11.3, ŚB 8.20.8
O exalted brāhmaṇaŚB 6.10.5
O great soul — ŚB 6.18.37
O brāhmaṇa (Śukadeva) — ŚB 7.1.1, ŚB 10.51.13, ŚB 10.75.1-2, ŚB 10.86.1, ŚB 10.87.1
O saintly person — ŚB 7.13.18
O Lord Brahmā — ŚB 8.22.24
O great brāhmaṇa (Śukadeva Gosvāmī) — ŚB 9.1.4
O brāhmaṇa, Śukadeva — ŚB 10.14.49
O brāhmaṇa, Śukadeva Gosvāmī — ŚB 10.33.26-27
O Supreme Absolute Truth — ŚB 10.41.5
O Supreme — ŚB 10.48.19
O Absolute Truth — ŚB 10.84.20
O brāhmaṇa (Śrutadeva) — ŚB 10.86.57
O brāhmaṇa (Śaunaka) — ŚB 12.6.37, ŚB 12.6.48-49
O brāhmaṇa, Śaunaka — ŚB 12.7.2, ŚB 12.7.8, ŚB 12.9.34, ŚB 12.11.21, ŚB 12.11.31
O brāhmaṇa Śaunaka — ŚB 12.8.15