Skip to main content

Synonyma

sabāra agrete
před všemi oddanými — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.255
sabāra aṅge
každému po těle — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.79
tomā-sabāra saṅga-bale
silou tvé společnosti — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.9
sabāra haila camatkāra
všichni žasli — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 9.147
tomā-sabāra śrī-caraṇa
lotosové nohy vás všech — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.280
sabāra caraṇa
lotosové nohy jich všech. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.150
sabāra caraṇa vandi'
poté, co vzdal úctu nohám všech ostatních oddaných — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.192
ei sabāra caraṇa
lotosové nohy jich všech — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.144-146
ihāṅ-sabāra darśane
možnosti vidět všechny tyto vaiṣṇavy. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.57
sabāra darśane
setkání se všemi. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.59
tomā-sabāra duḥkha haila
všichni jste z toho byli nešťastní — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.170
sabāra ha-ila smaraṇa
všichni vzpomínali. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.87
všichni si připomněli. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 11.57
sabāra icchā haila
všichni chtěli. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.107
sabāra haya sukha
všichni budou šťastní — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.18
sabāra icchāya
protože si to všichni přáli — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.285
tomā-sabāra icchāya
pouze díky vašemu přání — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.170
ihā-sabāra
tohoto všeho — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.334
všech těchto yavanůŚrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.51
jich všech — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.67
iṅhā-sabāra
jich všech — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.124, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.236, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.18
všech oddaných — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.29
iṅhā sabāra
jich všech — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.50-52, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.96-98
těchto všech — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.153
kuśala sabāra
požehnání každému — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.207
sabāra kuśala
jak se jim všem daří — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.25
loka-sabāra
všech lidí — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.66
tomā sabāra lāgiyā
díky vám všem. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.72
sabāra madhye
mezi nimi všemi — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.34
sabāra mana
mysl každého — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.64
každý uvažoval. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.61
mysli všech. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.115
sabāra milana
setkání s každým — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.42
sabāra māthe
do hlav jich všech — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.55
sabāra nistāra
osvobození všech — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.54
sabāra nāma
každého jméno — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.124
tomāra paṇḍita-sabāra
učenců tvé společnosti — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.197
tāṅ-sabāra prasāde
milostí jich všech — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.9
sabāra priya
drahý každému — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.112
tāṅ'-sabāra
jich všech — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.37, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.41