Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.112

Verš

sad-guṇe, pāṇḍitye, sabāra priya — sanātana
yathā-yogya kṛpā-maitrī-gaurava-bhājana

Synonyma

sat-guṇe — ohledně dobrých vlastností; pāṇḍitye — ohledně učenosti; sabāra priya — drahý každému; sanātana — Sanātana Gosvāmī; yathā-yogya — jak se sluší; kṛpā — milost; maitrī — přátelství; gaurava — úctu; bhājana — hoden obdržet.

Překlad

Sanātana Gosvāmī byl všem drahý díky svým vznešeným vlastnostem a učenosti. Podle svého postavení jej tedy obdařili svou milostí, přátelstvím a úctou.