Skip to main content

Synonyma

gaurava- caryayā vihīnaḥ
bez nafoukanosti — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.131
gaurava
s vážností — Śrīmad-bhāgavatam 10.36.29
a úcty — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.123
úctu — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.112
gaurava-varjita
zbavená pýchy. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.129
gaurava-stuti
uctivé modlitby — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.163
sambhrama-gaurava
bázeň a úcta — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.220
s bázní a úctou — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.222
gaurava-sambhrama
bázeň a úcta — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.224
gaurava kariyā
prokazující velkou úctu. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.77
sa-gaurava-prīti
náklonnost s bázní a úctou — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.146