Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.50-52

Verš

ācāryaratna ācāryanidhi paṇḍita-gadādhara
jagadānanda, dāmodara, śaṅkara, vakreśvara
kāśīśvara, mukunda, vāsudeva, murāri
āra yata bhakta-gaṇa gauḍe avatari’
kṛṣṇa-nāma-prema kailā jagate pracāra
iṅhā sabāra saṅge kṛṣṇa-bhakti ye āmāra”

Synonyma

ācāryaratna — Ācāryaratna; ācāryanidhi — Ācāryanidhi; paṇḍita-gadādhara — Gadādhara Paṇḍita; jagadānanda — Jagadānanda; dāmodara — Dāmodara; śaṅkara — Śaṅkara; vakreśvara — Vakreśvara; kāśīśvara — Kāśīśvara; mukunda — Mukunda; vāsudeva — Vāsudeva; murāri — Murāri; āra — a; yata — tolik, kolik; bhakta-gaṇa — oddaných; gauḍe — v Bengálsku; avatari' — poté, co sestoupilo; kṛṣṇa-nāma — svaté jméno Pána Kṛṣṇy; prema — extatickou lásku ke Kṛṣṇovi; kailā — dělali; jagate — po celém světě; pracāra — kázání; iṅhā sabāra — jich všech; saṅge — ve společnosti; kṛṣṇa-bhakti — oddaná služba Kṛṣṇovi; ye — jež; āmāra — Moje.

Překlad

„Ācāryaratna, Ācāryanidhi, Gadādhara Paṇḍita, Jagadānanda, Dāmodara, Śaṅkara, Vakreśvara, Kāśīśvara, Mukunda, Vāsudeva, Murāri a mnoho dalších oddaných sestoupilo do Bengálska, aby každému kázali o slávě svatého jména Kṛṣṇy a hodnotě lásky k Němu. Od nich jsem se dozvěděl o významu oddané služby Kṛṣṇovi.“