Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.53

Verš

bhaṭṭera hṛdaye dṛḍha abhimāna jāni’
bhaṅgī kari’ mahāprabhu kahe eta vāṇī

Synonyma

bhaṭṭera hṛdaye — v srdci Vallabhy Bhaṭṭy; dṛḍha — upevněná; abhimāna — pýcha; jāni' — jelikož věděl; bhaṅgī kari' — naznačující; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kahe — řekl; eta vāṇī — tato slova.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu chtěl těmito slovy naznačit, jak se učit o oddané službě, protože věděl, že srdce Vallabhy Bhaṭṭy je plné pýchy.

Význam

Vallabha Bhaṭṭa byl nesmírně pyšný na své poznání o oddané službě, a chtěl proto hovořit o Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi, aniž by znal Jeho postavení. Pán proto různými způsoby naznačil, že pokud chce Vallabha Bhaṭṭa vědět, co opravdu je oddaná služba, musí se o tom učit od oddaných, které jmenoval, počínaje Advaitou Ācāryou, Pánem Nityānandou, Sārvabhaumou Bhaṭṭācāryou a Rāmānandou Rāyem. Svarūpa Dāmodara řekl, že pokud chce někdo poznat význam Śrīmad-Bhāgavatamu, musí se učit od realizované duše. Nikdo by si neměl pyšně myslet, že může transcendentální láskyplnou službu Pánu pochopit pouhým čtením knih. Musí se stát služebníkem vaiṣṇavy. Narottama dāsa Ṭhākura to potvrzuje: chāḍiyā vaiṣṇava-sevā nistāra peyeche kebā – nikdo nemůže být na transcendentální úrovni, pokud věrně neslouží čistému vaiṣṇavovi. Člověk musí přijmout vaiṣṇavského gurua (ādau gurv-āśrayam) a potom se pomocí otázek a odpovědí postupně naučit, co je to čistá oddaná služba Kṛṣṇovi. Tomu se říká paramparā.