Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.197

Verš

tomāra paṇḍita-sabāra nāhi śāstra-jñāna
pūrvāpara-vidhi-madhye ‘para’ — balavān

Synonyma

tomāra paṇḍita-sabāra — učenců tvé společnosti; nāhi — není; śāstra-jñāna — poznání zjeveného písma; pūrva-apara — dřívější a pozdější; vidhi — usměrňující zásady; madhye — mezi; para — konečný závěr; balavān — nejmocnější.

Překlad

„Znalci Koránu nejsou příliš pokročilí v poznání. Je tam popsáno mnoho postupů, ale oni nevědí, že konečný závěr musí být uznán za nejmocnější.“