Skip to main content

Synonyma

ārti-da
jež vytváří utrpení — Śrīmad-bhāgavatam 11.25.28
ārti-daiḥ
kteří jen působí potíže — Śrīmad-bhāgavatam 10.29.33
ārti-dena
působící bolest — Śrīmad-bhāgavatam 11.3.19
eta ārti
tolik dychtivosti — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.28
ārti-ham
jež odstraňují soužení — Śrīmad-bhāgavatam 11.5.33
vraja-jana-ārti-han
ó Ty, který zmírňuješ veškeré utrpení obyvatel Vrindávanu — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.67
loka-ārti-hara
ten, který ukončuje utrpení oddaných — Śrīmad-bhāgavatam 3.8.27
ārti-hara
ó ty, jenž odstraňuješ veškeré utrpení — Śrīmad-bhāgavatam 12.9.4
prapanna-ārti-haram
který můžeš zmírnit všechno utrpení odevzdaného oddaného — Śrīmad-bhāgavatam 8.7.22
prapanna-ārti-haraḥ
ten, kdo zažehnává veškerá nebezpečí — Śrīmad-bhāgavatam 4.24.26
ārti-hareṇa
ten, který zbavuje úzkosti — Śrīmad-bhāgavatam 3.4.4
ārti-hetavaḥ
příčina všeho nepříznivého. — Śrīmad-bhāgavatam 3.17.4
ārti-hā
odstraní všechny tvé útrapy — Śrīmad-bhāgavatam 4.9.51
praṇata-ārti-hā
vysvobozující Své oddané z největšího nebezpečí — Śrīmad-bhāgavatam 4.9.52
ārti-jihīrṣaya
toužící zmírnit neštěstí trpících — Śrīmad-bhāgavatam 3.1.43
naraka-ārti-lipsu
toužící trpět v pekle — Śrīmad-bhāgavatam 2.7.22
ārti-mūlam
plni úzkostí — Śrīmad-bhāgavatam 3.9.6
ārti-nāśanaḥ
ihned odstraní nemoci všeho druhu. — Śrīmad-bhāgavatam 9.17.4
prema-ārti
bolestivé pocity v lásce k Bohu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.25
ārti-yutaḥ
soužený smutkem — Śrīmad-bhāgavatam 3.4.21
ārti
utrpení — Śrīmad-bhāgavatam 1.17.10-11, Śrīmad-bhāgavatam 6.1.51, Śrīmad-bhāgavatam 9.16.15, Śrīmad-bhāgavatam 10.31.6, Śrīmad-bhāgavatam 10.47.52, Śrīmad-bhāgavatam 10.86.50, Śrīmad-bhāgavatam 11.9.25
neštěstí — Śrīmad-bhāgavatam 3.20.25, Śrīmad-bhāgavatam 4.10.30
a trápení — Śrīmad-bhāgavatam 10.29.41
soužení — Śrīmad-bhāgavatam 10.46.2
úzkost — Śrīmad-bhāgavatam 10.59.31
úzkosti — Śrīmad-bhāgavatam 10.73.8
dychtivost — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.28, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.30
zármutek — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.1
smutek — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.5