Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.30

Verš

aho bhāgyavatī ei, vandi ihāra pāya
ihāra prasāde aiche ārti āmāra vā haya”

Synonyma

aho — běda; bhāgyavatī — obdařená velkým štěstím; ei — ona; vandi — modlím se; ihāra pāya — u jejích nohou; ihāra prasāde — její milostí; aiche — takovou; ārti — dychtivost; āmāra haya — kéž mám.

Překlad

„Běda! Jaké štěstí má tato žena! Modlím se u jejích nohou, aby Mne obdařila svou velkou dychtivostí vidět Pána Jagannātha.“