Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.31

Verš

pūrve āsi’ yabe kailā jagannātha daraśana
jagannāthe dekhe — sākṣāt vrajendra-nandana

Synonyma

pūrve — předtím; āsi' — poté, co přišel; yabe — když; kailā — činil; jagannātha daraśana — pohled na Pána Jagannātha; jagannāthe dekhe — vidí Pána Jagannātha; sākṣāt vrajendra-nandana — osobně syna Mahārāje Nandy.

Překlad

Právě předtím Śrī Caitanya Mahāprabhu viděl Pána Jagannātha jako samotného Kṛṣṇu, syna Mahārāje Nandy.