Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.20.25

Verš

sa upavrajya varadaṁ
prapannārti-haraṁ harim
anugrahāya bhaktānām
anurūpātma-darśanam

Synonyma

saḥ — Pán Brahmā; upavrajya — se obrátil na; vara-dam — dárce všech požehnání; prapanna — těch, kteří přijali útočiště u Jeho lotosových nohou; ārti — neštěstí; haram — který rozptyluje; harim — Pánem Śrī Harim; anugrahāya — aby projevil milost; bhaktānām — Svým oddaným; anurūpa — ve vhodných podobách; ātma-darśanam — který se zjevuje.

Překlad

Obrátil se na Osobnost Božství, Pána, který uděluje všechna požehnání a zahání úzkost Svých oddaných a těch, kteří přijmou útočiště u Jeho lotosových nohou. Pro uspokojení oddaných projevuje Své nesčetné transcendentální podoby.

Význam

Slova bhaktānām anurūpātma-darśanam znamenají, že Osobnost Božství projevuje Své různé podoby podle touhy oddaných. Například Hanumānjī (Vajrāṅgajī) chtěl vidět Pána v podobě Osobnosti Božství Rāmacandry, zatímco jiní vaiṣṇavové chtějí vidět podobu Rādhā-Kṛṣṇy a další oddaní zase chtějí vidět Pána v podobě Lakṣmī-Nārāyaṇa. Māyāvādští filozofové si myslí, že Pán sice přijímá všechny tyto podoby podle toho, jak Ho chce oddaný vidět, ale že ve skutečnosti je neosobní. Z Brahma-saṁhity ovšem můžeme pochopit, že tomu tak není, neboť Pán má mnoho podob. Je tam řečeno: advaitam acyutam. Pán se před oddaným neobjevuje jako výplod jeho představivosti. Brahma-saṁhitā dále vysvětluje, že Pán má nespočetně mnoho podob: rāmādi-mūrtiṣu kalā-niyamena tiṣṭhan. Existuje v milionech a milionech podob. Živých bytostí je 8 400 000 druhů, ale inkarnací Nejvyššího Pána je nespočetně mnoho. V Bhāgavatamu je řečeno, že stejně jako není možné spočítat vlny na moři, neboť se neustále objevují a mizí, jsou nespočetné také inkarnace a podoby Pána. Každý oddaný má vztah k určité podobě a tuto podobu uctívá. Právě jsme popsali zjevení prvního kance v tomto vesmíru. Existuje nespočetně mnoho vesmírů a Pánova podoba kance nyní někde pobývá. Všechny podoby Pána jsou věčné. Oddaný uctívá některou z nich podle své touhy a oddaně této podobě slouží. Hanumān, velký oddaný Rāmy, říká v jednom verši Rāmāyaṇy: “Vím, že mezi podobami Nejvyšší Osobnosti Božství jako Sītā-Rāma a Lakṣmī-Nārāyaṇa není žádný rozdíl, ale moji lásku si přesto získala podoba Rāmy a Sīty. Chci proto vidět Pána v podobách Rāmy a Sīty.” GauḍīyaÄvaiṣṇava stejně tak miluje podoby Rādhy a Kṛṣṇy, jakož i Kṛṣṇy a Rukmiṇī ve Dvārace. Slova bhaktānām anurūpātma-darśanam znamenají, že Pána vždy těší prokazovat oddanému přízeň v určité podobě, ve které Ho chce oddaný uctívat a sloužit Mu. V tomto verši je řečeno, že se Brahmā obrátil na Hariho, Nejvyšší Osobnost Božství. Touto podobou Pána je Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu. Kdykoliv vzniknou nějaké potíže a Brahmā musí žádat Pána o pomoc, může se obrátit na Kṣīrodakaśāyī Viṣṇua. Milost Pána je taková, že když za Ním Brahmā přijde kvůli nějakým problémům ve vesmíru, Pán mu pokaždé pomáhá mnoha různými způsoby.