Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.20.24

Verš

tato hasan sa bhagavān
asurair nirapatrapaiḥ
anvīyamānas tarasā
kruddho bhītaḥ parāpatat

Synonyma

tataḥ — tehdy; hasan — smál se; saḥ bhagavān — Pán Brahmā, který je hoden uctívání; asuraiḥ — démony; nirapatrapaiḥ — nestydatými; anvīyamānaḥ — pronásledován; tarasā — ve velkém spěchu; kruddhaḥ — rozhněvaný; bhītaḥ — ve strachu; parāpatat — utíkal.

Překlad

Brahmā, který je hoden uctívání, se nejprve smál jejich hlouposti, ale když viděl, jak se k němu nestydatí asurové blíží, byl rozhořčen a strachy se dal rychle na útěk.

Význam

Sexuálně založení démoni nemají úctu ani ke svému vlastnímu otci a nejlepší, co může udělat ušlechtilý otec, jako je Brahmā, je opustit společnost takových démonských synů.