Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.20.23

Verš

devo ’devāñ jaghanataḥ
sṛjati smātilolupān
ta enaṁ lolupatayā
maithunāyābhipedire

Synonyma

devaḥ — Pán Brahmā; adevān — démony; jaghanataḥ — ze svých hýždí; sṛjati sma — stvořil; ati-lolupān — milující sex; te — oni; enam — za Pánem Brahmou; lolupatayā — s chtíčem; maithunāya — souložit; abhipedire — přišli.

Překlad

Pán Brahmā potom ze svých hýždí stvořil démony, kteří měli velice rádi sex. Jejich chtíč byl tak veliký, že přišli s touhou souložit s ním.

Význam

Sex je základem hmotné existence. Zde je znovu řečeno, že démoni mají velice rádi sex. Čím více se člověk zbavuje touhy po sexu, tím více se blíží k úrovni polobohů. Čím více si chce užívat sexu, tím více klesá na úroveň démonského života.