Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 2.7.22

Verš

kṣatraṁ kṣayāya vidhinopabhṛtaṁ mahātmā
brahma-dhrug ujjhita-pathaṁ narakārti-lipsu
uddhanty asāv avanikaṇṭakam ugra-vīryas
triḥ-sapta-kṛtva urudhāra-paraśvadhena

Synonyma

kṣatram — královský řád; kṣayāya — pro zmenšení; vidhinā — osudem; upabhṛtam — nadměrně početný; mahātmā — Pán v podobě velkého mudrce Paraśurāmy; brahma-dhruk — konečná pravda v Brahmanu; ujjhita-patham — ti, kteří opustili cestu Absolutní Pravdy; naraka-ārti-lipsu — toužící trpět v pekle; uddhanti — vymáhá; asau — ti všichni; avanikaṇṭakam — trny světa; ugra-vīryaḥ — strašlivě mocný; triḥ-sapta — třikrát sedmero (jedenadvacetkrát); kṛtvaḥ — vykonal; urudhāra — velice ostrou; paraśvadhena — velkou sekerou.

Překlad

Když vládci, kteří jsou známí jako kṣatriyové, sešli z cesty Absolutní Pravdy a přáli si trpět v pekle, Pán ve Své inkarnaci jako mudrc Paraśurāma vyhladil tyto nechtěné krále, kteří byli jako trny na zemském povrchu. Se Svojí ostře nabroušenou sekerou se postaral o třikrát sedmero vyhlazení kṣatryiů.

Význam

Kṣatriyové nebo vládci v kterékoliv části vesmíru, ať na této planetě, nebo na jiných planetách, jsou ve skutečnosti zástupci Všemocné Osobnosti Božství a mají vést své podřízené k realizaci Boha. Nejdůležitějším úkolem každého státu a jeho vládců, bez ohledu na povahu vlády — ať už se jedná o monarchii či demokracii, oligarchii, diktaturu či autokracii — je vést své občany k realizaci Boha. To je základní nutností pro všechny lidi a je povinností otce, duchovního mistra a nakonec i státu vést obyvatelstvo k tomuto cíli. Celý hmotný svět byl stvořen za tímto účelem; aby dal příležitost pokleslým duším, které se vzbouřily proti vůli Svrchovaného Otce a od té doby jsou podmíněné hmotnou přírodou. Síla hmotné přírody postupně tlačí živou bytost do pekelných podmínek opakovaných bolestí a utrpení. Ti, kteří jednají proti předepsaným pravidlům a usměrněním podmíněného života, se nazývají brahmojjhita-pathové neboli “lidé, kteří sešli z cesty Absolutní Pravdy”, a podléhají trestu. Když na Zemi nastala taková situace, zjevil se Pán Paraśurāma, inkarnace Osobnosti Božství a jedenadvacetkrát pobil všechny ničemné krále. Mnoho kṣatriyských králů tehdy uprchlo z Indie do jiných částí světa. Egyptští králové podle Mahābhāraty pocházejí původně z Indie a do Egypta se přistěhovali právě kvůli Paraśurāmovým činnostem. Podobný trest čeká krále či vládce za všech okolností, když se stanou bezbožní a plánují bezbožnou civilizaci. Takový je řád Všemohoucího.