Skip to main content

Synonyma

bhūta-dhruk
ten, kdo ubližuje druhým — Śrīmad-bhāgavatam 6.18.25
ten, kdo nepřijímá pokyny śāster a je bezdůvodně nepřátelský vůči jiným živým bytostem — Śrīmad-bhāgavatam 10.10.10
brahma-dhruk
konečná pravda v Brahmanu — Śrīmad-bhāgavatam 2.7.22
není hoden být brāhmaṇouŚrīmad-bhāgavatam 4.4.30
vrah brāhmaṇyŚrīmad-bhāgavatam 5.26.14
dhruk
vzpurné — Śrīmad-bhāgavatam 1.8.43
protivník — Śrīmad-bhāgavatam 10.14.40
ubližující — Śrīmad-bhāgavatam 10.44.47
který se dopustil násilí — Śrīmad-bhāgavatam 10.78.5
nepřítel — Śrīmad-bhāgavatam 12.2.41
vzpurných — Śrīmad-bhāgavatam 12.11.25
yajña-dhruk
narušil průběh oběti — Śrīmad-bhāgavatam 4.19.36
ātma-dhruk
závistivý vůči svému vlastnímu já — Śrīmad-bhāgavatam 4.23.28
mitra-dhruk
ten, kdo se obrátí proti příteli či příbuznému — Śrīmad-bhāgavatam 6.2.9-10

Filter by hierarchy