Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.16.15

Verš

te duḥkha-roṣāmarṣārti-
śoka-vega-vimohitāḥ
hā tāta sādho dharmiṣṭha
tyaktvāsmān svar-gato bhavān

Synonyma

te — všichni synové Jamadagniho; duḥkha — zármutku; roṣa — hněvu; amarṣa — pobouření; ārti — utrpení; śoka — a nářku; vega — vlivem; vimohitāḥ — zmateni; tāta — ó otče; sādho — velký světče; dharmiṣṭha — nejzbožnější muži; tyaktvā — opouštějící; asmān — nás; svaḥ-gataḥ — odešel jsi na nebeské planety; bhavān — ty.

Překlad

Synové Jamadagniho, hluboce zasaženi zármutkem, hněvem, pobouřením, bolestí a nářkem, bědovali: “Ó otče, nejzbožnější svatý muži, tys nás opustil a odešel jsi na nebeské planety!”