Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.16.14

Verš

tad upaśrutya dūrasthā
hā rāmety ārtavat svanam
tvarayāśramam āsādya
dadṛśuḥ pitaraṁ hatam

Synonyma

tat — toto volání Reṇuky; upaśrutya — když slyšeli; dūra-sthāḥ — přestože se nacházeli daleko; rāma — ó Rāmo, Rāmo; iti — tak; ārta-vat — velice nešťastný; svanam — zvuk; tvarayā — kvapem; āśramam — do Jamadagniho obydlí; āsādya — když přišli; dadṛśuḥ — viděli; pitaram — otce; hatam — zabitého.

Překlad

I když byli synové Jamadagniho i s Pánem Paraśurāmou daleko od domova, jakmile uslyšeli volání Reṇuky, “Ó Rāmo, můj synu,” kvapem se vrátili do āśramu. Tam spatřili již zabitého otce.