Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.16.16

Verš

vilapyaivaṁ pitur dehaṁ
nidhāya bhrātṛṣu svayam
pragṛhya paraśuṁ rāmaḥ
kṣatrāntāya mano dadhe

Synonyma

vilapya — naříkající; evam — takto; pituḥ — svého otce; deham — tělo; nidhāya — poté, co svěřil; bhrātṛṣu — svým bratrům; svayam — sám; pragṛhya — uchopil; paraśum — sekyru; rāmaḥ — Pán Paraśurāma; kṣatra-antāya — přivodit konec všech kṣatriyů; manaḥ — mysl; dadhe — rozhodnutý.

Překlad

Pán Paraśurāma, takto naříkající, svěřil bratrům otcovo mrtvé tělo a chopil se své sekyry, rozhodnutý sprovodit všechny kṣatriyi ze světa.