Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.4.21

Verš

so ’haṁ tad-darśanāhlāda-
viyogārti-yutaḥ prabho
gamiṣye dayitaṁ tasya
badaryāśrama-maṇḍalam

Synonyma

saḥ aham — takto já; tat — Jeho; darśana — setkání s; āhlāda — radost; viyoga — bez toho; ārti-yutaḥ — soužený smutkem; prabho — můj drahý pane; gamiṣye — půjdu; dayitam — podle pokynu; tasya — Jeho; badaryāśrama — Badarikāśrama v Himalájích; maṇḍalam — společnost.

Překlad

Můj drahý Viduro, nyní jsem se pomátl, protože mi chybí radost ze setkání s Ním, a abych zmírnil své šílenství, odcházím do společnosti v Badarikāśramu v Himalájích, jak mi doporučil.

Význam

Čistý oddaný na úrovni Uddhavy se neustále stýká s Pánem tak, že vnímá současně odloučení i setkání. Ani na okamžik nepřestává s transcendentální službou Pánu. Sloužení Pánovi je hlavní životní náplní čistého oddaného. Uddhavovo odloučení od Pána bylo nesnesitelné, a proto se vydal do Badarikāśramu poslušen Pánova příkazu, neboť příkaz Pána a Pán Samotný jsou totožní. Dokud jsme zaměstnáni vykonáváním Pánova příkazu, nemůžeme od Něho být skutečně odloučeni.