Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.9.51

Verš

tāṁ śaśaṁsur janā rājñīṁ
diṣṭyā te putra ārti-hā
pratilabdhaś ciraṁ naṣṭo
rakṣitā maṇḍalaṁ bhuvaḥ

Synonyma

tām — královně Sunīti; śaśaṁsuḥ — blahořečili; janāḥ — lidé; rājñīm — královně; diṣṭyā — štěstím; te — tvůj; putraḥ — syn; ārti- — odstraní všechny tvé útrapy; pratilabdhaḥ — nyní se vrátil; ciram — po dlouhou dobu; naṣṭaḥ — ztracený; rakṣitā — bude chránit; maṇḍalam — kouli; bhuvaḥ — zemskou.

Překlad

Obyvatelé paláce Sunīti blahořečili: Ctěná královno, před dlouhou dobou jsi ztratila svého milovaného syna a k tvému velkému štěstí se nyní vrátil zpět. Od nynějška tě bude po dlouhá léta chránit a ukončí všechny tvé hmotné strasti.