Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.20.8-9

Verš

duṣmanto mṛgayāṁ yātaḥ
kaṇvāśrama-padaṁ gataḥ
tatrāsīnāṁ sva-prabhayā
maṇḍayantīṁ ramām iva
vilokya sadyo mumuhe
deva-māyām iva striyam
babhāṣe tāṁ varārohāṁ
bhaṭaiḥ katipayair vṛtaḥ

Synonyma

duṣmantaḥ — Mahārāja Duṣmanta; mṛgayām yātaḥ — když vyjel na lov; kaṇva-āśrama-padam — k obydlí Kaṇvy; gataḥ — přišel; tatra — tam; āsīnām — sedící ženu; sva-prabhayā — svou krásou; maṇḍayantīm — ozařující; ramām iva — jako bohyně štěstí; vilokya — když spatřil; sadyaḥ — okamžitě; mumuhe — byl okouzlen; deva-māyām iva — přesně jako matoucí energie Pána; striyam — půvabná žena; babhāṣe — oslovil; tām — ji (tu ženu); vara-ārohām — která byla nejkrásnější z půvabných žen; bhaṭaiḥ — vojáky; katipayaiḥ — několika; vṛtaḥ — doprovázen.

Překlad

Král Duṣmanta jednou vyjel do lesa na lov, a když byl velmi unaven, přišel k obydlí Kaṇvy Muniho. Tam uviděl sedět půvabnou dívku, jež vypadala jako bohyně štěstí a svou září osvětlovala celý āśram. Krále přirozeně upoutala její krása, a proto k ní doprovázen několika svými vojáky přistoupil a oslovil ji.