Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.1.31

Verš

ṛṣayo ’pi tayor vīkṣya
prasaṅgaṁ ramamāṇayoḥ
nivṛttāḥ prayayus tasmān
nara-nārāyaṇāśramam

Synonyma

ṛṣayaḥ — všichni velcí světci; api — také; tayoḥ — jich dvou; vīkṣya — vidící; prasaṅgam — milostné hrátky; ramamāṇayoḥ — kteří si tak užívali; nivṛttāḥ — nepokračovali dále; prayayuḥ — ihned odešli; tasmāt — z onoho místa; nara-nārāyaṇa-āśramam — do āśramu Nara-Nārāyaṇy.

Překlad

Jakmile velcí světci spatřili Pána Śivu a Pārvatī zabrané v milostných hrátkách, okamžitě upustili od úmyslu pokračovat dále a odešli do āśramu Nara-Nārāyaṇy.