Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.24.15

Verš

tam ātmano ’nugrahārthaṁ
prītyā matsya-vapur-dharam
ajānan rakṣaṇārthāya
śapharyāḥ sa mano dadhe

Synonyma

tam — rybce; ātmanaḥ — osobní; anugraha-artham — aby prokázal přízeň; prītyā — s velkou radostí; matsya-vapuḥ-dharam — Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, jenž přijal podobu ryby; ajānan — aniž by o tom věděl; rakṣaṇa-arthāya — jen poskytnout ochranu; śapharyāḥ — rybě; saḥ — král; manaḥ — mysl; dadhe — rozhodl se.

Překlad

Pro vlastní potěšení — aniž by věděl, že rybka je Nejvyšší Osobnost Božství — se král Satyavrata s radostí rozhodl, že Jí poskytne ochranu.

Význam

Zde je příklad služby Nejvyšší Osobnosti Božství, o níž člověk ani neví. Tato služba se nazývá ajñāta-sukṛti. Král Satyavrata chtěl ukázat, jak je milostivý, ale nevěděl, že ryba je Pán Viṣṇu. Díky podobné nevědomky vykonané oddané službě získá člověk přízeň Nejvyšší Osobnosti Božství. Služba Nejvyššímu Pánu, ať vědomá, či nevědomá, nepřijde nikdy nazmar.