Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.6.14

Verš

kuṭumba-poṣāya viyan nijāyur
na budhyate ’rthaṁ vihataṁ pramattaḥ
sarvatra tāpa-traya-duḥkhitātmā
nirvidyate na sva-kuṭumba-rāmaḥ

Synonyma

kuṭumba — rodiny; poṣāya — pro zaopatření; viyat — ubývání; nija-āyuḥ — vlastního života; na — ne; budhyate — chápe; artham — životní zájem či smysl; vihatam — znehodnocován; pramattaḥ — ve stavu šílenství v hmotných podmínkách; sarvatra — všude; tāpa-traya — utrpením trojího druhu (adhyātmika, adhidaivika a adhibhautika); duḥkhita — soužený; ātmā — on sám; nirvidyate — začne litovat; na — ne; sva-kuṭumba-rāmaḥ — užívá si samotného zaopatřování rodiny.

Překlad

Ten, kdo příliš ulpívá, nechápe, že zaopatřováním rodiny promarňuje svůj cenný život. Nechápe také, že se nepostřehnutelně znehodnocuje smysl jeho lidského života, vhodného k poznání Absolutní Pravdy. Velmi důmyslně však dbá na to, aby nepřišel ani o jedinou minci špatným hospodařením. Ulpívající člověk vždy pociťuje utrpení trojího druhu, ale přesto k hmotnému životu nevyvine nechuť.

Význam

Pošetilý člověk nechápe hodnoty lidského života ani to, jak zaopatřováním své rodiny promarňuje svůj cenný život. Výborně se vyzná v počítání ztráty liber, šilinků a pencí, ale zároveň je tak hloupý, že neví, o kolik peněz ve skutečnosti přichází, dokonce i z hmotného hlediska. Cāṇakya Paṇḍita dává příklad: jediný okamžik života nelze koupit zpět ani za milióny. Pošetilý materialista však cenný život maří, aniž by věděl, kolik ztrácí, a to i z hlediska finančních kalkulací. I když je zběhlý v počítání cen a obchodování, neuvědomuje si, že svůj cenný život zneužívá, jelikož mu chybí poznání. Přestože neustále zakouší utrpení trojího druhu, není natolik inteligentní, aby svého materialistického způsobu života zanechal.