Skip to main content

Sloka 8

Text 8

Verš

Text

naitādṛśaḥ paro dharmo
nṛṇāṁ sad-dharmam icchatām
nyāso daṇḍasya bhūteṣu
mano-vāk-kāyajasya yaḥ
naitādṛśaḥ paro dharmo
nṛṇāṁ sad-dharmam icchatām
nyāso daṇḍasya bhūteṣu
mano-vāk-kāyajasya yaḥ

Synonyma

Synonyms

na — nikdy; etādṛśaḥ — takto; paraḥ — svrchované či vyšší; dharmaḥ — náboženství; nṛṇām — osob; sat-dharmam — vyšší náboženství; icchatām — které si přejí; nyāsaḥ — vzdát se; daṇḍasya — způsobování problémů ze zášti; bhūteṣu — živým bytostem; manaḥ — co se týče mysli; vāk — slov; kāya-jasya — a těla; yaḥ — co.

na — never; etādṛśaḥ — like this; paraḥ — a supreme or superior; dharmaḥ — religion; nṛṇām — of persons; sat-dharmam — superior religion; icchatām — being desirous of; nyāsaḥ — giving up; daṇḍasya — causing trouble because of envy; bhūteṣu — unto the living entities; manaḥ — in terms of the mind; vāk — words; kāya-jasya — and body; yaḥ — which.

Překlad

Translation

Těm, kdo chtějí pokročit v rozvoji vyššího náboženství, se doporučuje vzdát se vůči jiným živým bytostem veškeré zášti na úrovni těla, slov i mysli. Žádné náboženství není vyšší než toto.

Persons who want to advance in superior religion are advised to give up all envy of other living entities, whether in relationship to the body, words or mind. There is no religion superior to this.