Skip to main content

Sloka 8

Text 8

Verš

Texto

naitādṛśaḥ paro dharmo
nṛṇāṁ sad-dharmam icchatām
nyāso daṇḍasya bhūteṣu
mano-vāk-kāyajasya yaḥ
naitādṛśaḥ paro dharmo
nṛṇāṁ sad-dharmam icchatām
nyāso daṇḍasya bhūteṣu
mano-vāk-kāyajasya yaḥ

Synonyma

Palabra por palabra

na — nikdy; etādṛśaḥ — takto; paraḥ — svrchované či vyšší; dharmaḥ — náboženství; nṛṇām — osob; sat-dharmam — vyšší náboženství; icchatām — které si přejí; nyāsaḥ — vzdát se; daṇḍasya — způsobování problémů ze zášti; bhūteṣu — živým bytostem; manaḥ — co se týče mysli; vāk — slov; kāya-jasya — a těla; yaḥ — co.

na — nunca; etādṛśaḥ — como esta; paraḥ — una suprema o superior; dharmaḥ — religión; nṛṇām — de personas; sat-dharmam — religión superior; icchatām — deseosos de; nyāsaḥ — abandonar; daṇḍasya — causando problemas debido a la envidia; bhūteṣu — a las entidades vivientes; manaḥ — en función de la mente; vāk — las palabras; kāya-jasya — y el cuerpo; yaḥ — que.

Překlad

Traducción

Těm, kdo chtějí pokročit v rozvoji vyššího náboženství, se doporučuje vzdát se vůči jiným živým bytostem veškeré zášti na úrovni těla, slov i mysli. Žádné náboženství není vyšší než toto.

Las personas que deseen avanzar hasta un nivel superior de religión, deben abandonar por completo la envidia hacia las demás entidades vivientes, ya sea en relación con el cuerpo, con las palabras o con la mente. No hay religión superior a esta.